Tiệm ngành Nail được phép mở cửa trở lại nhờ nỗ lực không ngừng của Cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Tiệm ngành Nail được phép mở cửa trở lại nhờ nỗ lực không ngừng của Cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Theo thông cáo báo chí ngày 23 tháng 09, 2020 từ văn phòng của cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, kiêm ứng cử viên vào vị trí dân biểu tiểu bang, sau những nỗ lực thu thập chữ ký của cư dân và nhiều lần gởi thỉnh nguyện thư đến Thống Đốc Tiểu Bang Newsom, cuối cùng các tiệm ngành nail cũng được phép kinh doanh bên trong tiệm.

Cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là người đầu tiên vận động sự công bằng cho ngành nail tại California kể từ khi bị đóng cửa vì COVID-19.  Bà đã liên tiếp lên tiếng tranh đấu cho ngành nail để bảo vệ việc làm và các cơ sở kinh doanh.

Các chủ tiệm nail đã thực hành và hoàn toàn tuân thủ theo hướng dẫn của tiểu bang nhằm bảo đảm cơ sở của họ được kinh doanh trong an toàn cũng như để bảo vệ cả khách hàng và nhân viên.

Để biết thêm thông tin về việc vận động tranh cử của cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, xin vui lòng vào trang mạng: www.JanetForAssembly.com. (BBT)

Cùng chuyên mục