Tiệm làm móng tay bổ sung tấm chắn giữa các ghế để khách hàng cảm thấy an toàn

Tiệm làm móng tay bổ sung tấm chắn giữa các ghế để khách hàng cảm thấy an toàn

Tin từ IRVINE, California – Các tiệm làm móng tay ở California sẽ không mở cửa trở lại cho đến giai đoạn ba trong kế hoạch của Thống đốc Gavin Newsom, nhưng nhiều chủ tiệm chuẩn bị sẵn cách tiếp khách khi họ được cho phép.

Bà Tracy Phạm, chủ nhân của Images Luxury Nail Lounge ở thành phố Irvine, cho FOX 11 thấy các giao thức an toàn mới mà họ đang thực hiện để giữ an toàn cho cả nhân viên và khách hàng. Ngay khi khách hàng đến tiệm, họ sẽ được hỏi nhiều câu hỏi để xác định rằng họ khỏe mạnh. Họ cũng sẽ được kiểm tra nhiệt độ và được yêu cầu rửa tay trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ nào.

Tiệm làm móng tay này gắn các tấm chắn giữa mỗi ghế làm móng chân và móng tay để bảo đảm an toàn cho khách hàng cũng như giữa thợ và khách hàng. Các kỹ thuật viên cũng sẽ đeo khẩu trang và tấm chắn bảo vệ mặt khi tương tác với khách hàng.

Các tiệm làm móng được liệt kê trong giai đoạn ba của kế hoạch tái mở cửa California của thống đốc Newsom, trong danh mục “rủi ro cao hơn”. Dù hiện vẫn chưa có ngày cụ thể được ấn định để các tiệm trong giai đoạn ba mở cửa trở lại, nhưng các tiệm được khuyến khích bắt đầu chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu tái mở cửa. (BBT)