Tiệc vận động cho Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế tại New York

Để chuẩn bị cho Ngày Diễn hành Văn hóa Quốc tế hằng năm diễn ra tại New York, tiệc gây qũy được tổ chức vào lúc 5:30 PM giờ chiều Chủ Nhật ngày 8 tháng 5 năm 20222 tại nhà hàng Maji Palace số 90 S Abel St Thành phố Milpitas , California, 95035. Sau đây là ý kiến của những người tham dự. Phóng viên Vũ Nhân từ San Jose Tường Trình trong phóng sự sau đây: