ADS

Tiếc thương trước sự ra đi của Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn

Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn là một phụ nữ cao niên rất năng động trong cộng đồng qua các kỳ đại nhạc hội Cám Ơn Anh. Bà còn là ân nhân của vô số thương phế binh và quả phụ VNCH tại quê nhà. Sự ra đi của bà đã để lại nhiều nuối tiếc và thương nhớ đối với nhiều người. Bà là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ tiếp nối.

Bài Liên Hệ