Tiệc gây quỹ phát triển cộng đồng Việt Nam tại Oregon

Vừa qua lúc 5giờ chiều Thứ Bảy ngày 5 tháng 10 năm 2016, Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon đã tổ chức Tiệc Gây Qũy Phát Triển Cộng Ðồng Oregon tại nhà hàng HK Café, thành phố Portland. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của đại diện các Tôn Giáo, Hội Ðoàn – Tổ Chức và đông đảo đồng hương đến tham dự. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.