Tiệc gây quỹ “Hướng Về Miền Trung” tại Úc Châu

Nhân dịp ra mắt với Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales vào đêm 13/11/2016 tại nhà hàng Crystal Palace thuộc vùng Canley Heights, Hội Tình Thương Việt-Úc đã tổ chức một chương trình mang tên “Hướng Về Miền Trung” để gây quỹ cho các nạn nhân của chế độ cộng sản đang gánh chịu những “nhân tai” tại miền Trung Việt Nam. Chúng tôi được biết sau khi trừ mọi chi phí, đêm gây quỹ đã thu được gần 100 ngàn Úc kim. Mời quý vị theo dõi phóng sự sauu đây.