Tiệc gây quỹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm tại Oregon

Vào lúc 7giờ tối Thứ Bảy ngày 10 tháng 12 năm 2016 đã diễn ra Tiệc Gây Quỹ tại Hội Trường Francis giáo xứ Saint Anthony thành phố Tigard nhằm tái thiết Tu Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm tại thành phố Aloha, Oregon. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.