Tiệc gây quỹ cho Radio Đáp Lời Sông Núi

Thứ Bảy 17/10/15 tại San Jose, một buổi tiệc văn nghệ gây quỹ cho Radio Đáp Lời Sông Núi, phát thanh về Việt Nam, đã được tổ chức bởi cô Phạm Thiên Thanh của hội Âu Cơ. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi đã hoạt động được 4-5 năm. Hiện nay, người dân trong nước có thể nghe được trực tiếp những tin tức được phát từ Đáp Lời Sông Núi theo nhiều cách: trực tiếp qua radio, qua điện thoại, hay trên website. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.