Tiệc chay tại San Jose

Ăn chay ngày nay đã rất phổ biến trong cộng đồng. Phóng viên SBTN đã có mặt tại một buổi tiệc chay do một nhóm các thanh niên trẻ tại San Jose đã thường nấu để phục vụ cho chùa, các hội từ thiện, cũng như các buổi tiệc chay. Mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây.