Tiệc chay gây quỹ tái thiết Ngôi Tam Bảo Ngọc Châu tại Portland

Đáp lại lời mời gọi của Sư cô Thích Nữ Hiếu Liên – Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Châu tại thành phố Portland. Vào lúc 6 giờ chiều Chúa Nhật ngày 19 tháng 03 năm 2017 đã diễn ra Tiệc Chay và Ca Nhạc Gây Quỹ nhằm tái thiết Ngôi Tam Bảo tại đây. Buổi tiệc có sự tham dự của khoảng hơn 300 quan khách đồng hương và Phật tử trong vùng.