Tiểu thương ở Seattle, Washington kêu cứu vì dịch COVID-19

Trong những ngày cuối năm 2020 rất nhiều gia đình tại Hoa kỳ rơi vào cảnh khó khăn vì mất việc, không có tiền chuẩn bị lễ Giáng sinh và New Year. Dịch cúm vũ hán COVID-19 từ Trung Cộng làm nhiều thành phố tại Hoa Kỳ tan hoang và các tiểu thương gặp nhiều khó khăn . Phóng viên Vũ Nhân Từ Seattle, tiểu bang Washington tường trình trong phóng sự sau đây