06/12/2013 | 0

Tỉ lệ thất nghiệp Hoa kỳ giảm thấp nhất trong vòng 5 năm ở mức 7%

Tỉ lệ thất nghiệp Hoa kỳ giảm thấp nhất trong vòng 5 năm ở mức 7%

Bộ lao động Hoa kỳ vừa đưa ra con số thống kê cho biết: nền kinh tế đã tạo thêm 203 ngàn việc làm mới khiến đẩy lùi tỉ lệ thất nghiệp xuống 7%, con số thấp nhất trong vòng 5 năm vừa qua.