04/12/2017 | 0

Tỉ lệ lao động tay nghề thấp tại Việt Nam sẽ bị đào thải vì robot cao nhất ASEAN

Tỉ lệ lao động tay nghề thấp tại Việt Nam sẽ bị đào thải vì robot cao nhất ASEAN

Ảnh: Dân Trí

Theo bản tin đăng trên tờ Dân Trí, Ban Kinh Tế Trung Ương cộng sản Việt Nam vừa đưa ra nhận định rằng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo xử dụng lao động tay nghề thấp sẽ có tỷ lệ bị máy móc đào thải cao nhất trong khối ASEAN.

Giải thích về nhận định này, các nhà khoa học cho rằng do bản chất ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam không có hiệu suất cao. Lao động sử dụng không thông qua đào tạo chuyên môn, chủ yếu lao động lắp ráp, chế biến đơn giản có thể sẽ bị máy móc thay thế. Ban kinh tế trung ương trích dẫn tài liệu từ bản cáo cáo của tổ thức Lao Động Quốc Tế ILO, cho thấy 74% trong tổng số lao động nghành chế biến, chế tạo của Việt Nam có mức độ rủi ro cao, bị thay thế do tự động hóa. Con số này cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực, trong đó như Phi Luật Tân (54%), Thái Lan (58%) và Nam Dương (67%). Tỷ lệ lao động có trình độ kỹ thuật cao từ cao đẳng trở lên trong ngành chế biến, chế tạo chỉ chiếm trung bình 9%, trong khi với các nước phải triển, tỷ lệ này là từ 40 đến 60%.

Theo con số dựa trên báo cáo năm 2015, số người lao động có tay nghề thấp tại Việt Nam là 8 triệu người, tương ứng với 15.3% trong tổng số lao động toàn quốc.  Đây là con số đối diện với nguy cơ bị mất việc làm do bị thay thế bởi tự động hoá và robot từ đây đến năm 2020.

Tường Thắng / SBTN