27/10/2015 | 0

Thuỵ Sĩ trưng cầu dân ý chống di dân

Thuỵ Sĩ trưng cầu dân ý chống di dân

Bern – Thụy Sĩ. (Reuters) – Một tuần lễ sau khi đảng Nhân dân Thụy Sĩ gọi tắt là SVP đã chiến thắng, chiếm một số ghế lớn trong quốc hội, Ủy ban Sáng kiến Bước ra khỏi đường cùng – Raus aus der Sackgass – viết tắt là RASA đã trình bản thỉnh nguyện có 110,000 chữ ký yêu cầu tổ chức trưng cầu về vấn đề di dân.

Qua cuộc trưng cầu ngày 9 tháng 2 năm 2014, trên 50.3% cử tri đã ủng hộ chủ trương giới hạn số người ngoại quốc sống ở Thụy Sĩ. Quốc hội Thụy Sĩ cần phải dung hòa kết quả cuộc trưng cầu trong năm 2014 với một hiệp ước ký với Liên Âu về việc đi lại tự do của công nhân. Giáo sư Andreas Auer của ủy ban RASA nói rằng, cử tri bỏ phiếu thuận cách nay 20 tháng vì nhiều lý do, nhưng họ không biết rõ ảnh hưởng đối với quan hệ Liên Âu. Bây giờ cần phải làm sáng tỏ, hoặc là Thụy Sĩ có giới hạn di dân, hoặc là duy trì liên quan song phương với Liên Âu, không thể cùng một lúc có cả 2 thứ.

Một người Thụy Sĩ nói rằng bà ta nghĩ liên hệ với Liên Âu và các quốc gia chung quanh rất quan trọng. Nhưng một người khác nói rằng đảng chống di dân SVP đã có thêm 11 ghế quốc hội, nâng con số lên 65 người, là khối lớn nhất chưa từng có của đảng phái nào trong nước. Chiến thắng của đảng SVP cho thấy đảng này đi đúng hướng, người Thụy Sĩ muốn giới hạn làn sóng di dân đến từ Eritrea, Syria, Afghanistan. Ông ta nghĩ bầu cho sáng kiến cũng sẽ thấy kết quả rõ ràng hơn cuộc trưng cầu tháng 2 năm 2014. (Robert Vo)