15/10/2015 | 0

Thuỵ Sĩ: Đảng chống di dân có hy vọng thắng

Thuỵ Sĩ: Đảng chống di dân có hy vọng thắng

Bern, Switzerland. (Reuters) – Đảng chống di dân của Thuỵ Sĩ đang củng cố vị trí để có thể trở thành lực lượng chính trị chiếm vai trò thống trị trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày Chủ nhật 18 tháng 10 tới đây tại nước này.

Các bích chương xuất hiện khắp nơi cho thấy Đảng Nhân dân Thuỵ Sĩ, viết tắt là SVP kêu gọi người dân dồn phiếu cho họ để duy trì sự tự do và an toàn trước cuộc khủng hoảng di dân và sự can thiệp của Liên Âu đối với Thuỵ Sĩ. Đây là hai vấn đề chính mà các ứng cử viên SVP đặt ra trong chiến dịch vận động diễn ra trong vài tuần lễ qua. Thành viên của SVP tại quốc hội Thuỵ Sĩ, ông Rime nói rằng, Thuỵ Sĩ đã tiếp nhận từ 80,000 đến 100,000 di dân đến định cư mỗi năm, và tiên đoán con số này sẽ tăng lên từ năm 2025 đến 2030 thêm khoảng 10 triệu người nữa. Ông cho rằng, con số này khiến người dân Thuỵ Sĩ lo lắng. Rime cho biết, kết quả từ cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức hồi tháng Hai năm ngoái cho thấy, người Thuỵ Sĩ không muốn bất kỳ di dân nào đến nước mình, ít nhất trong một thời gian ngắn.

Thuỵ Sĩ là quốc gia có hệ thống dân chủ trực tiếp, có nghĩa là công dân quyết định phần lớn những vấn đề chính của đất nước thông qua các cuộc trưng cầu dân ý. Cuộc thăm dò xã hội cho thấy, điểm tín nhiệm SVP đã tăng từ 26.6% hồi năm 2011 lên 27.9%.(Song Châu)