06/12/2023 | 245

THỤY ĐIỂN ĐÀM PHÁN THỎA THUẬN HỢP TÁC QUỐC PHÒNG VỚI HOA KỲ

THỤY ĐIỂN ĐÀM PHÁN THỎA THUẬN HỢP TÁC QUỐC PHÒNG VỚI HOA KỲ

Trong năm 2023, đại diện của Thụy Điển và Hoa Kỳ đã đàm phán một thỏa thuận để tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia. Các cuộc đàm phán này liên quan đến một thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA), sẽ tạo thành khuôn khổ cho việc tiếp tục hợp tác quốc phòng bằng cách quy định các điều kiện cho sự hiện diện của lực lượng Hoa Kỳ ở Thụy Điển. DCA đang giúp hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ cả về mặt song phương và trong khuôn khổ NATO. Tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở châu Âu là hậu quả của việc Nga xâm lăng toàn diện Ukraine. Vì vậy, các điều kiện cho chính sách an ninh của Thụy Điển về cơ bản đã thay đổi. Tình hình an ninh ngày càng suy thoái đồng nghĩa với việc Thụy Điển cần nhanh chóng có khả năng hành động trước tiến triển an ninh phức tạp – cả riêng lẻ và cùng với các nước khác. Việc Thụy Điển xin gia nhập NATO cũng như DCA với Hoa Kỳ phải được xem xét trong bối cảnh này. Hoa Kỳ là một trong những đối tác chính sách quốc phòng và an ninh quan trọng nhất của Thụy Điển, cả về mặt song phương và trong NATO. Vào tháng 5 năm 2016, Thụy Điển và Hoa Kỳ đã ký tuyên bố chung về ý định tăng cường hợp tác quốc phòng song phương. Vào năm 2018, Thụy Điển đã ký kết tuyên bố ý định ba bên cùng với Phần Lan và Hoa Kỳ.