02/03/2017 | 0

Thượng Viện xác nhận ông Ben Carson làm Bộ Trưởng Nhà Đất

Thượng Viện xác nhận ông Ben Carson làm Bộ Trưởng Nhà Đất

Washington, DC. (CBS) – Thượng Viện hôm nay ngày 2 tháng 3, xác nhận ông Ben Carson làm bộ trưởng Nhà Đất với kết quả là 58-41.

Ông Carson, nhà giải phẫu thần kinh chuyển sang làm chính trị, giành được sự ủng hộ của một số thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ sau cuộc tranh luận gay gắt. Ông Carson cũng nhận được sự đồng thuận biểu quyết của Ủy Ban Ngân Hàng và Nhà Đất của Thượng Viện sau phiên điều trần xác nhận vào tháng Giêng.

Trong các phiên điều trần đó, ông Carson cam kết duy trì lệnh cấm phân biệt đối xử về nhà ở và tiếp tục làm việc để loại bỏ sơn có chứa chất chì trong các căn nhà công cộng. Ông Carson đồng ý nhận công việc tại bộ Nhà Đất sau khi ban đầu từ chối tham gia vào nội các của ông Trump, nói rằng ông không có kinh nghiệm cần thiết để lãnh đạo một cơ quan chính phủ.

Ông Carson chưa từng điều hành một bộ máy chính phủ, nhưng có kinh nghiệm trong các chương trình nhà ở của chính phủ khi còn nhỏ, Gia đình nghèo của ông sống nhờ vào dự án nhà ở được liên bang trợ cấp ở Maryland. Ông Carson nay sẽ dẫn đầu cơ quan quản trị chương trình đó.

Ông Carson cũng được giao nhiệm vụ điều hành một cơ quan có ngân sách hoạt động là 47 tỷ Mỹ kim. (Nguyên Trân)