31/03/2014 | 0

Thương viện tranh luận về thoả thuận trợ cấp thất nghiệp

Thương viện tranh luận về thoả thuận trợ cấp thất nghiệp

Washington, DC. (CBS) – Thượng Viện hôm nay bắt đầu tranh luận về dự luật gia hạn trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp, có nhiều khả năng sẽ được thông qua sau nhiều bất đồng về chi phí và thủ tục, trì hoãn một thỏa hiệp giữa đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.
Tuy nhiên đầu tháng này, 10 thượng nghị sĩ cuối cùng cũng có thể đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng, gia hạn trợ cấp thêm 5 tháng nữa và gởi ngân phiếu hồi tố cho những người không nhận được trợ cấp, khi chương trình hết hạn vào ngày 28 tháng 12. Dự luật, được thông qua với 65 phiếu thuận và 34 phiếu chống, khi các nhà lập pháp biểu quyết để đem ra tranh luận vào tuần trước, với 10 thành viên đảng Cộng Hòa đứng về phe với 55 thành viên đảng Dân Chủ và độc lập.
Tuy nhiên ngay cả khi dự luật được Thượng Viện thông qua, nó vẫn phải đối mặt với tương lai không chắc chắn tại Hạ Viện. Chủ Tịch Hạ Viện John Boehener, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Ohio, lập luận rằng dự luật không thể thực hiện được. Một bức thư mà ông nhận được từ Hiệp Hội Quốc Gia các Cơ Quan Lao Động Nhà Nước, gọi tắt là NASWA, cho rằng các yêu cầu trong dự luật của Thượng Viện sẽ gây chậm trễ trong việc thực hiện, tăng chi phí hành chính và nhiều thách thức.
Chính quyền đáp trả phàn nàn của NASWA bằng một bức thư của Bộ Trưởng Lao Động Thomas Perez, khẳng định việc hồi tố trợ cấp sẽ không phải là vấn đề. (H. Nguyễn)