21/07/2021 | 113

Thượng Viện tiểu bang Texas thông qua dự luật loại bỏ yêu cầu dạy Ku Klux Klan là  tổ chức ‘sai về mặt đạo đức’

Thượng Viện tiểu bang Texas thông qua dự luật loại bỏ yêu cầu dạy Ku Klux Klan là  tổ chức ‘sai về mặt đạo đức’

Thượng viện tiểu bang Texas do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua một dự luật hủy bỏ yêu cầu đối với giáo viên trường công lập dạy rằngtổ chức thượng tôn da trắng Ku Klux Klan là một tổ chức “sai về mặt đạo đức”.

Trong khi đó thì dự luật của Hạ viện tiểu bang Texas yêu cầu rằng “các tài liệu lịch sử liên quan đến thành tích công dân của những người bị gạt ra ngoài lề xã hội” phải được giảng dạy trong các lớp học của trường công lập.

Trong số hàng chục thí dụ được liệt kê trong dự luật là quyền bầu cử và quyền bình đẳng của phụ nữ, lịch sử và tầm quan trọng của phong trào dân quyền bao gồm việc giảng dạy bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ” của mục sư Martin Luther King Jr. Dự luật của hạ viên cũng yêu cầu giảng dạy về những thành tích của lãnh đạo Công nhân Đồn Điền Đoàn Kết Cesar Chavez, các bài viết của Susan B. Anthony về phong trào đấu tranh cho quyền phụ nữ và lịch sử người Mỹ bản địa.

Dự luật Hạ Viện quy định thêm rằng các nhà giáo dục tại trường công lập phải dạy “lịch sử của các nhóm thượng tôn da trắng, kể cả chế độ nô lệ, tổ chức Ku Klux Klan, và những hành động của các nhóm kỳ thị chủng tộc và thượng tôn da trắng là sai về mặt đạo đức. Thế nhưng, trong dự luật của Thượng viện, những chương trình trình nói trên đã bị loại bỏ. Đứng trước các khuynh hướng đối chọi lẫn nhau trong việc giáo dục, Hiệp hội Giáo dục Quốc gia và Hội đồng Nghiên cứu Xã hội Quốc gia phản đối luật giới hạn những ý tưởng có thể được giảng dạy trong lớp học.