18/07/2017 | 1

Thượng viện tiếp tục thất bại trong nỗ lực xóa bỏ và thay thế Obamacare

Thượng viện tiếp tục thất bại trong nỗ lực xóa bỏ và thay thế Obamacare

Washington DC. (CBS) – Lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện Mitch McConnell từ bỏ nỗ lực xóa bỏ và thay thế Obamacare, sau khi có thêm 2 thượng nghị sĩ Cộng Hòa nữa tuyên bố không ủng hộ dự luật bảo hiểm sức khỏe, khiến dự luật không đủ số phiếu cần thiết để có thể được thông qua.

Trong đêm qua, 2 ông Mike Lee của Utah và Jerry Moran của Kansas trở thành người thứ ba và người thứ tư phản đối phiên bản mới nhất của dự luật bảo hiểm sức khỏe của Thượng Viện. Với sự rút lui của 4 thượng nghị sĩ, gồm ông Rand Paul của Kentucky và Susan Collins của Maine ngay từ đầu, lãnh đạo Cộng Hòa Mitch McConnell tuyên bố sự thất bại của họ.

Trong một chiến lược kéo dài, ông McConnell cho biết ông sẽ từ bỏ dự luật bảo hiểm Thượng Viện và thay bằng một dự luật khác đã được Thượng Viện thông qua vào cuối năm 2015, nhưng bị cựu tổng thống Obama phủ quyết vào tháng Giêng năm 2016.

Thành viên bảo thủ ở Hạ Viện và Thượng Viện, kể cả tổng thống Donald Trump, đều nhấn mạnh tới việc sử dụng lại dự luật 2015 từng được thông qua. Ông McConnell cho biết sẽ sử dụng dự luật 2015 như một phiên bản sửa đổi cho dự luật bảo hiểm sức khỏe của Hạ Viện, được thông qua vào tháng 5, và sẽ cho phép một tiến trình chuyển tiếp kéo dài trong 2 năm.

Sau tuyên bố của ông McConnell, tổng thống Trump gởi đi một tin nhắn, nói rằng đảng Cộng Hòa nên xóa bỏ chương trình Obamacare “bị hư hỏng” ngay lập tức! Làm lại một dự luật khác ngay từ đầu! Chắc chắn đảng Dân Chủ sẽ tham gia! (Mai Đức)

TAGS: Trumpcare