15/02/2014 | 0

Thượng Viện thông qua nợ trần

Thượng Viện thông qua nợ trần

Tin Washington, DC (CBS)
Hạ Viện Hoa Kỳ đã chuẩn thuận cho chính phủ liên bang mượn nợ thêm một năm nữa, sau khi đảng Cộng Hòa nhượng bộ trước yêu cầu của Tổng Thống Barack Obama, cho phép tăng giới hạn nợ mà không có điều kiện nào khác. Với kết quả bỏ phiếu sít sao 221 phiếu thuận, đa số là đảng Dân Chủ, và 201 phiếu chống, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục được vay nợ để chi tiêu đến tháng 3 năm 2015 mà không phải đáp ứng thêm điều kiện nào khác. Sự kiện này đánh dấu sự thay đổi đáng kể từ chiến thuật tài chánh đối đầu mà đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện sử dụng trong vòng 3 năm qua, lên tới đỉnh điểm là việc chính phủ phải đóng cửa 16 ngày vào tháng 10 năm ngoái.
Cuộc biểu quyết được thực hiện sau khi đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện bác bỏ kế hoạch mới nhất của Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner, gắn liền việc tăng nợ trần lên 17,200 tỷ Mỹ kim với việc đảo ngược cắt giảm hưu bổng quân đội theo dự trù. Mặc dù ông Boehner gọi quyết định của ông để thúc đẩy một giới hạn nợ sạch là một thời điểm làm thất vọng, nhưng quyết định này giúp gạt sang bên một vấn đề khó khăn và gây chia rẽ cho tới sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 năm nay. Tình thế này cho phép đảng Cộng Hòa tập trung nỗ lực cho cuộc vận động, đánh vào sự bắt đầu đầy khó khăn của đạo luật cải tổ y tế Obamacare.
Hằng Nguyễn