13/02/2020 | 0

Thượng Viện thông qua nghị quyết để kìm chế quyền hạn chiến tranh của Tổng Thống Trump tại Iran

Thượng Viện thông qua nghị quyết để kìm chế quyền hạn chiến tranh của Tổng Thống Trump tại Iran

Vào hôm thứ năm (13 tháng 2), Thượng Viện Hoa Kỳ đã  thông qua một nghị quyết lưỡng đảng nhằm hạn chế khả năng sử dụng quân đội của Tổng Thống tại Iran.  Với số phiếu 55-45, 8 thượng nghị sĩ cộng hòa ủng hộ nghị quyết, bất chấp sự phản kháng từ chính Tổng Thống và các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Tòa Nhà Quốc hội.

Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine, người đã công bố nghị quyết vào tháng trước, cho biết “Hoa Kỳ không nên gây chiến với Iran trừ khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua các hành động như vậy.”  Nghị quyết nhấn mạnh rằng Quốc hội có quyền lực duy nhất để tuyên chiến, như được quy định trong Hiến pháp.  Các thành viên Đảng Cộng hòa  bao gồm Thượng Nghị Sĩ Lamar Alexander, Todd Young, Mike Lee, Lisa Murkowski, Susan Collins, Rand Paul, Bill Cassidy và Jerry Moran đã ủng hộ nghị quyết. Vào thứ tư (ngày 12 tháng 2), Tổng Thống Trump khuyến cáo Thượng Viện không nên thông qua nghị quyết vì điều này sẽ thể hiện “sự yếu kém.” Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell cũng phản đối nghị quyết này, lập luận rằng nó “vẫn chưa được xem xét đầy đủ”.

Sau khi nghị quyết được Thượng Viện thông qua, nó sẽ được chuyển đến Hạ Viện để bỏ phiếu. Nhưng Tổng Thống Trump chắc chắn sẽ phủ quyết nghị quyết một khi nó được chuyển đến bàn của ông.

Mộc Miên