20/10/2017 | 0

Thượng viện thông qua dự thảo ngân sách của tổng thống Trump với kết quả khít khao

Thượng viện thông qua dự thảo ngân sách của tổng thống Trump với kết quả khít khao

Washington DC. (Reuters) – Mong muốn cải cách luật thuế của Tổng Thống Trump vừa vượt qua được rào cản quan trọng vào hôm qua 19/10, khi Thượng Viện thông qua kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2018, mở đường cho đảng Cộng Hòa theo đuổi chương trình cắt giảm thuế mà không cần sự hỗ trợ của đảng Dân Chủ.

Với kết quả khít khao 51 trên 49, Thượng Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát phê chuẩn dự luật ngân sách đề nghị cắt giảm thuế này, dù làm gia tăng thêm 1.5 ngàn tỷ Mỹ Kim vào thâm hụt liên bang trong một thập niên tới. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ phản đối kế hoạch giảm thuế của chính phủ  Trump, trong đó có điều khoản giảm tới 6 ngàn tỷ Mỹ Kim tiền thuế cho các công ty kinh doanh và cá nhân. Nếu muốn được Hạ Viện thông qua, dự luật này phải được hòa giải bằng một phiên bản khác, và thành viên Cộng Hòa Hạ Viện cho rằng họ cần 2 tuần đàm phán cho một dự luật thống nhất.

Cộng Hòa Hạ Viện muốn có một dự luật không tăng thuế cho người Mỹ, vẫn sử dụng điều khoản giảm thuế của Thượng Viện, nhưng cắt thêm 203 tỷ Mỹ Kim cho các chương trình bắt buộc gồm tiền trợ cấp thực phẩm cho người nghèo. Ngoài ra, phiên bản của Thượng Viện cũng có điều khoản yêu cầu Ủy Ban Tài Nguyên Và Năng Lượng tiết kiệm ít nhất 1 tỷ Mỹ Kim cho một thập niên tới.

Dự luật của Thượng Viện có công cụ lập pháp được gọi là “sự hòa giải”, cho phép Thượng Viện thông qua dự luật thuế chỉ với đa số phiếu. Nếu không, dự luật thuế cần phải 60 phiếu, và chắc chắn sẽ thất bại. (Mai Đức)