30/11/2022 | 66

THƯỢNG VIỆN THÔNG QUA DỰ LUẬT BẢO VỆ HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH VÀ HÔN NHÂN GIỮA CÁC CHỦNG TỘC

THƯỢNG VIỆN THÔNG QUA DỰ LUẬT BẢO VỆ HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH VÀ HÔN NHÂN GIỮA CÁC CHỦNG TỘC

Với sự ủng hộ của lưỡng đảng, Thượng Viện  bỏ phiếu thông qua Đạo luật Respect for Marriage Act nhằm bảo vệ hôn nhân đồng tính và hôn nhân giữa các chủng tộc.

Theo đài NPR, giới lập pháp đã xúc tiến cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba (29 tháng 11) sau khi nhận được sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa trong cuộc bỏ phiếu một ngày trước đó.

Đầu tháng này, 12 thành viên đảng Cộng hòa đã ủng hộ 50 thành viên đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu kết thúc cuộc tranh luận về dự luật này, cho phép đạo luật tiến tới một cuộc bỏ phiếu cuối cùng trong viện.

Giờ đây, dự luật sẽ quay trở lại Hạ viện để chờ thông qua, rồi sẽ được gửi đến Tổng thống Biden để được ký thành luật.

Dự luật sẽ yêu cầu tất cả các tiểu bang công nhận hôn nhân đồng tính và giữa các chủng tộc được thực hiện ở bất kỳ tiểu bang nào khác. Dự luật này cũng sẽ cho phép những cặp vợ chồng đồng tính được nhận phúc lợi liên bang như Medicare và An Sinh Xã Hội.

Các sửa đổi đối với dự luật bảo đảm rằng các tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận không bắt buộc phải giúp thực hiện hôn nhân đồng tính. Dự luật này được Hạ viện soạn thảo vào mùa hè năm nay, sau quyết định của Tối cao Pháp viện trong vụ kiện Dobbs v. Jackson, cho rằng việc tiếp cận quyền tự do sinh sản không phải là quyền hiến định.

Những người ủng hộ quyền kết hôn đồng thính và giữa các chủng tộc ,và đảng Dân Chủ bày tỏ lo ngại rằng phán quyết trên sẽ là tiền đề để lật lại một số án lệ của tối cao pháp viện ảnh hưởng đến các quyền tự do dân sự khác, bao gồm cả bình đẳng hôn nhân, quyền được xử dụng thuốc ngừa thai.