07/03/2014 | 0

Thượng viện ngăn đề cử Debo Adegbile

Thượng viện ngăn đề cử Debo Adegbile

Washington, DC. (CBS)
Việc lựa chọn người đứng đầu bộ phận dân quyền của Bộ Tư Pháp, do Tổng Thống Obama đề cử, không vượt qua được cuộc biểu quyết thử nghiệm tại Thượng Viện. Kết quả của cuộc biểu quyết là 47 phiếu thuận và 52 phiếu chống, không đủ đa số cần thiết để ông Debo Adegbile có thể nắm giữ vai trò lãnh đạo bộ phận dân quyền của Bộ Tư Pháp.
Tám thành viên của đảng Dân Chủ về phe với đảng Cộng Hòa để ngăn chặn việc đề cử, kể cả lãnh đạo đa số Thượng Viện, Harry Reid. Ông bỏ phiếu chống để ông có thể đưa việc đề cử ra trước Thượng Viện một lần nữa trong tương lai. Tranh cãi về ông Debo Adegbile bắt nguồn từ việc ông đại diện pháp lý cho một người đàn ông, hiện đang phải ở tù vì tội giết cảnh sát ở Philadelphia từ nhiều thập niên trước. Hiện vẫn chưa rõ những người ủng hộ ông này sẽ làm gì tiếp theo. Một số thành viên đảng Dân Chủ, cùng với tất cả các thành viên đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện bỏ phiếu ngăn cản việc xác nhận. Ông Adegbile làm việc tại quỹ Bảo Vệ Pháp Lý NAACP, khi tổ chức bắt đầu đại diện cho ông Mumia Abu-Jamal, trong vụ kháng cáo tội giết cảnh sát vào năm 1981.
Tổng Thống Obama gọi kết quả biểu quyết là một trò hề, vì dựa vào tính cách không công bằng, chống lại một công chức tốt và hội đủ điều kiện. Đây là lần đầu tiên một ứng cử viên bị chặn đường đề cử kể từ khi đảng Dân chủ hạn chế khả năng của những người chỉ trích để ngăn chặn việc xác nhận ứng cử viên. – N. Trần