14/03/2014 | 1

Thượng viện Mỹ chia rẻ vì vụ CIA lục máy điện toán

Thượng viện Mỹ chia rẻ vì vụ CIA lục máy điện toán

Washington, DC. (CBS)
Việc điều tra chương trình giam giữ và thẩm vấn của CIA không chỉ chia rẻ Thượng Viện và CIA, mà nay còn đang chia rẻ trong nội bộ các thượng nghị sĩ. Điều này xảy ra vì nhiều thành viên đảng Cộng Hòa không muốn điều tra CIA ngay từ đầu. Họ không thấy có vấn đề gì với chiến thuật tăng cường thẩm vấn. Hơn nữa, họ nghĩ rằng đảng Dân Chủ công khai quá nhiều chi tiết nhạy cảm.
Hôm Thứ Tư, giám đốc CIA John Brennan tuyên bố rằng CIA không xâm nhập hệ thống máy điện toán mà Ủy ban Tình báo Thượng viện sử dụng để điều tra chương trình thẩm vấn thời Tổng thống Bush. Trước đó, Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, thuộc đảng Dân Chủ, tiểu bang California, người đứng đầu Ủy ban Tình báo, nói rằng CIA đã lục tìm số máy điện toán này một cách không thích đáng. Theo bà Feinstein, việc lục tìm của CIA vi phạm nguyên tắc phân chia quyền lực thể hiện trong Hiến pháp Hoa Kỳ.
Dân Biểu Darrell Issa, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang California, chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện, gọi việc làm của CIA là mưu phản, nếu đúng như bị cáo buộc. Nhưng không phải tất cả các thành viên đảng Cộng Hòa đều có cùng quan điểm với ông Issa. Cuộc điều tra CIA của Ủy Ban, do đảng Dân Chủ khởi xướng, kéo dài 4 năm, tốn khoảng 40 triệu Mỹ kim với một bản phúc trình được hoàn tất sau đó, dài 6,300 trang vẫn đang được giữ bí mật. – M. Đức