18/02/2014 | 0

THƯỢNG VIỆN INDIANA THUẬN CẤM HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH

THƯỢNG VIỆN INDIANA THUẬN CẤM HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH

Indianapolis, Indiana. (CBS)
Thượng Viện tiểu bang Indiana thông qua lệnh cấm hiến pháp mang điều khoản cho phép hôn nhân đồng tính, được gọi là Giải Pháp Chung Của Hạ Viện, gọi tắt là HJR-3. Sự kiện này đã chấm dứt cuộc tranh luận về hôn nhân đồng tính trong năm nay. Với 32 phiếu thuận và 17 phiếu chống, các nhà lập pháp chuẩn thuận điều khoản gây tranh cãi, nhưng bởi vì những thay đổi trước đó của các nhà lập pháp, vấn đề sẽ không được đưa lên lá phiếu bầu trong năm nay. Sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý nào cho tới ít nhất là năm 2016. Việc sửa đổi tìm cách thay đổi vĩnh viễn Hiến Pháp tiểu bang Indiana để chỉ công nhận hôn nhân giữa nam giới và phụ nữ là hợp pháp. Các nhà lập pháp bỏ câu thứ 2 trong luật HJR-3, mà một số người phản đối, vì quan ngại sẽ cản trở những cặp sống chung mà không có hôn thú nhận được phúc lợi. Những người chỉ trích dự luật, giống như Freedom Indiana, gồm một nhóm doanh nghiệp và đại diện các trường đại học, cho rằng việc thông qua dự luật sẽ cản trở khả năng thu hút và giữ lại những nhân tài hàng đầu của tiểu bang Idiana. Sự việc này theo họ, gây tác động tiêu cực tới hình ảnh của tiểu bang Indiana.
Hang Nguyen