07/04/2022 | 82

Thượng Viện Hoa Kỳ xác nhận nữ thẩm phán Ketanji Brown Jackson vào Tối Cao Pháp Viện

Thượng Viện Hoa Kỳ xác nhận nữ thẩm phán Ketanji Brown Jackson vào Tối Cao Pháp Viện

Tin từ WASHINGTON, D.C. – Nữ thẩm phán Ketanji Brown Jackson đã được Thượng viện xác nhận vào thứ Năm (7 tháng 4), và bà là người phụ nữ Da đen đầu tiên phục vụ tại tối cao pháp viện trong một cột mốc quan trọng đối với Hoa Kỳ và một chiến thắng cho Tổng thống Joe Biden, người đã thực hiện tốt lời hứa tranh cử.

Số phiếu để xác nhận  nữ thẩm phán liên bang 51 tuổi làm công việc trọn đời trong cơ quan tư pháp hàng đầu của quốc gia là 53-47, với ba thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa – Susan Collins, Lisa Murkowski và Mitt Romney – bỏ phiếu cùng các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ.

Nữ thẩm phán Jackson sẽ thế chỗ của thẩm phán Breyer 83 tuổi trong khối cấp tiến của tòa án với đa số bảo thủ 6-3 ngày càng quyết đoán. Thẩm phán Breyer sẽ tiếp tục phục vụ cho đến khi nhiệm kỳ hiện tại của tòa án kết thúc – thường là vào cuối tháng 6 – và thẩm phán Jackson sẽ chính thức tuyên thệ sau đó.

Nữ thẩm phán Jackson trước đây đã từng làm việc cho thẩm phán Breyer.  Trong số 115 thẩm phán đã phục vụ trong tối cao pháp viện kể từ khi thành lập năm 1789, tất cả trừ ba người đều là người da trắng.

Tòa đã có hai thẩm phán da đen, cả hai người: Clarence Thomas, được bổ nhiệm vào năm 1991 và vẫn đang phục vụ, và Thurgood Marshall, người đã nghỉ hưu vào năm 1991 và qua đời năm 1993.

Thẩm phán hiện tại Sonia Sotomayor là người Tây Ban Nha duy nhất từng phục vụ tại tòa. Thẩm phán Jackson trở thành nữ thẩm phán thứ sáu trong lịch sử của tối cao pháp viện.