01/01/2021 | 31

Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật quốc phòng, phủ nhận quyền phủ quyết của Tổng Thống Trump

Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật quốc phòng, phủ nhận quyền phủ quyết của Tổng Thống Trump

Ảnh: Reuters

Tin từ WASHINGTON — Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu để phủ nhận quyền phủ quyết của Tổng thống Trump đối với dự luật quốc phòng trị giá 740.5 tỷ Mỹ Kim, với nhiều đảng viên Cộng hòa tham gia cùng đảng Dân chủ thông qua dự luật quốc phòng trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống và lần đầu tiên thông qua đạo luật mà ông đã chặn.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) là một đạo luật hàng năm nhằm tăng lương cho binh sĩ và tài trợ cho máy bay, tàu thủy, vũ khí hạt nhân và các chương trình an ninh quốc gia khác.

Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ phủ quyết dự luật năm nay trước khi nó thông qua Quốc hội, nhưng các nhà lập pháp dù sao cũng đã tiến hành, chấp thuận nó với 2/3 đa số. Tổng thống Trump đã phản đối một số điều khoản trong NDAA của năm nay.

Tổng thống đã chỉ trích đạo luật vì bao gồm các biện pháp sẽ hủy bỏ tên các nhà lãnh đạo quân đội của Liên minh miền Nam tại các căn cứ quân sự, và điều chỉnh việc rút quân mà ông đang muốn thi hành tại Afghanistan và Đức. Tổng thống Trump cũng tìm cách bãi bỏ quyền miễn trừ pháp lý mà các công ty truyền thông xã hội được hưởng đối với nội dung của người dùng như một phần của dự luật – một hành động mà các nhà lập pháp bác bỏ.

Thượng viện đã bỏ phiếu 81 trên 13 để phủ nhận chữ ký của tổng thống, vượt quá 2/3 đa số cần thiết.  Vụ bỏ phiếu diễn ra sau khi Hạ Viên đã bỏ phiếu  322 trên 87 vào ngày thứ Hai và dự luật nay trở thành luật. (BBT)