01/12/2022 | 42

THƯỢNG VIỆN HOA KỲ THÔNG QUA DỰ LUẬT NGĂN CHẬN CUỘC ĐÌNH CÔNG HỎA XA

THƯỢNG VIỆN HOA KỲ THÔNG QUA DỰ LUẬT NGĂN CHẬN CUỘC ĐÌNH CÔNG HỎA XA

Thượng viện Hoa Kỳ đã nhanh chóng hành động vào thứ Năm để ngăn chặn một cuộc đình công hỏa ca mà chính quyền Biden và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khuyến cáo sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho nền kinh tế quốc gia.  Thượng viện đã thông qua dự luật ràng buộc các công ty hỏa xa và công nhân với một đề nghị giải quyết đã đạt được giữa các công ty hỏa xa và các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn vào tháng Chín. Thỏa thuận đó đã bị một số trong số 12 nghiệp đoàn liên quan từ chối, tạo ra khả năng xảy ra đình công bắt đầu từ ngày 9 tháng 12.  Cuộc bỏ phiếu của Thượng viện là 80-15. Việc bỏ phiếu diễn ra một ngày sau khi Hạ viện bỏ phiếu áp đặt thỏa thuận. Dự luật hiện được chuyển đến bàn của Tổng thống Joe Biden để ông ký, và có thể sẽ được ký vào cuối tuần này.