12/07/2014 | 0

Thượng viện Hoa Kỳ ra nghị quyết kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan

Thượng viện Hoa Kỳ ra nghị quyết kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan

Thượng Viện Hoa Kỳ vào cuối ngày Thứ Năm 10 tháng 7 thông qua một nghị quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và các đội tàu ra khỏi vị trí tranh cãi hiện nay ở Biển Đông.

Nghị Quyết 412 do Nghị Sĩ Robert Menendez đề xướng tái xác định sự ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ đối với quyền tự do hàng hải, và việc sử dụng hải phận cũng như không phận ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương theo đúng luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi giải pháp ngoại giao ôn hòa cho các tranh chấp chủ quyền chồng chéo tại Biển Đông.

Nghị quyết cũng chỉ trích các hành động uy hiếp và dùng võ lực đe dọa nhằm thay đổi nguyên trạng hoặc gây bất ổn ở khu vực. Nghị quyết kêu gọi đích danh Trung Quốc tránh các hoạt động hàng hải trái với Công Ước Về Các Quy Định Quốc Tế Ngăn Ngừa Xung Đột Trên Biển, và trả lại nguyên trạng Biển Đông như trước ngày 1 tháng 5 năm 2014, tức là trước thời điểm giàn khoan Hải Dương 981 xuất hiện ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, người điều hành tổ chức Boat People SOS, nói việc thông qua nghị quyết này có vai trò hết sức quan trọng. Theo ông, việc nghị quyết được thông qua trước khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi Biển Đông vì mùa biển động, nhấn mạnh rằng quốc tế đang áp lực Trung Quốc, và phản đối việc Bắc Kinh đưa giàn khoan trái luật vào vùng biển của Việt Nam.

Lên tiếng một cách chính thức như vậy điều hết sức quan trọng từ Hoa Kỳ, nước dẫn đầu trong khối các quốc gia tự do. Trong một diễn biến riêng rẽ khác, một ngày trước khi Nghị Quyết 412 được thông qua ở Thượng Viện, tại Hạ Viện Hoa Kỳ đã diễn ra buổi điều trần về vấn đề nhân quyền Việt Nam và Đông Nam Á. Trong buổi điều trần này, các dân biểu Hoa Kỳ Ed Royce, Christopher Smith và Elliot Engel một lần nữa chỉ trích mạnh mẽ thành tích nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. (NLD)