07/04/2022 | 148

Thượng Viện Hoa Kỳ bỏ phiếu chấm dứt quyền tối huệ quốc của Nga và cấm nhập cảng năng lượng của Moscow

Thượng Viện Hoa Kỳ bỏ phiếu chấm dứt quyền tối huệ quốc của Nga và cấm nhập cảng năng lượng của Moscow

Thượng viện Hoa Kỳ đã áp đặt thêm mức trừng phạt kinh tế đối với Nga về cuộc xâm lăng Ukraine vào thứ Năm, bằng cách bỏ phiếu thống nhất xóa bỏ quy chế thương mại “tối huệ quốc” cho Nga và đồng minh thân cận Belarus trong một dự luật và cấm nhập cảng dầu trong một dự luật khác.

Thượng viện đã bỏ phiếu 100-0 ủng hộ biện pháp xóa bỏ quy chế Tối Huệ Quốc (PNTR). Ngay sau đó, thượng viện đã bỏ phiếu cấm nhập cảng dầu hỏa của Nga với số phiếu 100-0.

Thượng viện đã gửi hai dự luật tới Hạ viện, nơi dự kiến sẽ thông qua vào thứ Năm. Bước tiếp theo sẽ là gởi đến Tòa Bạch Ốc để tổng thống Joe Biden ký thành luật.  Hạ viện đã thông qua cả hai dự luật vào đầu năm nay, nhưng cả hai bị đình trệ tại Thượng viện.

Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện ban đầu không đưa ra biện pháp cấm nhập cảng năng lượng cho một cuộc bỏ phiếu, khiến đảng Cộng hòa từ chối thông qua dự luật hủy bỏ Tối Huệ Quốc nếu không có sự đảm bảo về một cuộc bỏ phiếu về luật dầu mỏ.