11/07/2014 | 0

Thượng viện giới thiệu dự luật đảo ngược phán quyết về Hobby Lobby

Thượng viện giới thiệu dự luật đảo ngược phán quyết về Hobby Lobby

Washington, DC. (CBS) – Để đáp lại phán quyết gần đây của Tối Cao Pháp Viện trong vụ Hobby Lobby, cho phép các công ty từ chối thực hiện yêu cầu của luật y tế buộc họ phải mua bảo hiểm trang trải cho các biện pháp ngừa thai, Đảng Dân Chủ tại Thượng Viện vừa giới thiệu một dự luật nhằm đảo ngược phán quyết vụ Hobby Lobby.

Thượng Nghị Sĩ Patty Murray, thuộc đảng Dân Chủ, tiểu bang Washington, và Thượng Nghị Sĩ Mark Udall, thuộc đảng Dân Chủ, tiểu bang Colorado đang tài trợ cho dự luật, mà họ gọi là “Luật Không Phải Trách Nhiệm Của Người Chủ”. Bà Murray cho biết các sở làm không nên xen vào việc phụ nữ, và việc mua bảo hiểm sức khỏe của họ.

Lãnh đạo đa số tại Thượng Viện Harry Reid gọi quyết định của Tối Cao Pháp Viện là quyết định tồi tệ nhất trong vòng 25 năm qua. Ông cho biết ông dự trù sẽ đưa dự luật của Thượng Nghị Sĩ Murry và Udall ra biểu quyết vào tuần tới.

Các nhà lãnh đạo tại Thượng Viện tuyên bố sẽ nhanh chóng thông qua dự luật. Nhưng một dự luật. nhằm ngăn chặn quyết định của tòa, có thể không thể thông qua được Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát.

Đảng Dân Chủ đang kêu gọi chú ý tới vấn đề trên, trước các cuộc bầu cử giữa kỳ, hy vọng cử tri nữ sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên của đảng mình. (H. Nguyễn)