21/01/2016 | 2

Thượng viện điều trần xác nhận bộ trưởng lục quân

Thượng viện điều trần xác nhận bộ trưởng lục quân

Washington, DC. (Reuters) – Ông Eric Fanning được Tổng Thống Barack Obama đề cử vào chức vụ Bộ Trưởng Lục Quân.

Ông nói tại phiên điều trần xác nhận của Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện rằng cắt giảm lực lượng quân đội Hoa Kỳ có thể gây áp lực cho lực lượng, khi họ đang tăng cường cuộc chiến chống phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo. Nếu được xác nhận, ông Fanning sẽ là nhà lãnh đạo đồng tính công khai đầu tiên của một binh chủng quân đội Hoa Kỳ. Ông Fanning từng đảm nhiệm chức vụ chánh văn phòng của Bộ Trưởng Quốc Phòng Ash Carter. Các nhóm vận động cho biết việc đề cử một người đồng tính công khai dẫn đầu một binh chủng là một dấu hiệu quan trọng của sự tiến bộ trong việc bảo vệ quyền phục vụ trong lực lượng quân đội mạnh nhất thế giới của người đồng tính và chuyển giới.

Ngũ Giác Đài cập nhật chính sách cơ hội công bằng vào tháng 6 năm ngoái để cấm phân biệt đối xử dựa vào khuynh hướng tình dục, một thay đổi chính sách mà ông Carter công bố tại một buổi lễ của người đồng tính. Thay đổi trên đưa qui tắc của Ngũ Giác Đài phù hợp với quyết định chấm dứt chính sách Không Hỏi Không Nói của quân đội, cho phép người đồng tính phuc vụ trong quân đội chỉ khi họ không công khai thừa nhận khuynh hướng tình dục của mình. (Nguyên Trân)