13/12/2014 | 2

Thượng Viện chưa biểu quyết dự luật ngân sách

Thượng Viện chưa biểu quyết dự luật ngân sách

Washington, DC. (CBS) – Sớm nhất phải tới Thứ Hai ngày 15 tháng 12, thì Thượng Viện mới biểu quyết dự luật ngân sách chính phủ 1,100 tỷ Mỹ kim mà Hạ Viện đã thông qua hôm Thứ Năm.

Thượng Viện dự trù tổ chức một cuộc biểu quyết miệng để thông qua một dự luật ngắn hạn, được Hạ Viện thông qua vào sáng Thứ Sáu để tài trợ chính phủ cho tới hết ngày Thứ Tư, 17 tháng 12. Các Thượng Nghị Sĩ sẽ trở lại làm việc vào ngày Thứ Hai với cuộc biểu quyết đặc biệt, trong đó ít nhất 60 thượng nghị sĩ phải đồng ý chấm dứt tranh luận về dự luật ngân sách lớn hơn và thực hiện cuộc bỏ phiếu toàn Thượng Viện. Cuộc biểu quyết đặc biệt có thể sẽ diễn ra vào sáng sớm Chủ Nhật và cuộc bỏ phiếu cuối cùng được thực hiện vào ngày Thứ Hai. Đảng Dân Chủ phản đối một số điều khoản trong dự luật, mặc dù điều khoản bị phản đối mạnh nhất là qui định ngân hàng, áp dụng trở lại qui định Dodd-Frank, đòi hỏi sự tách biệt hầu hết các trao đổi phát sinh khỏi ngân hàng truyền thống.

Mặc dù thời gian của cuộc bỏ phiếu cho dự luật ngân sách vẫn chưa được quyết định, Thượng Viện đang cố gắng hoàn tất công việc trước kỳ nghỉ cuối năm. Thượng Viện đã thông qua Luật Ủy Quyền Quốc Phòng Quốc Gia và sẽ xác nhận một số đề cử của Tổng Thống Obama. Chiều Thứ Sáu, tổng thống cho biết ông hài lòng với dự luật ngân sách được Hạ Viện thông qua vào tối Thứ Năm. Ông hy vọng Thượng Viện sẽ thông qua, mặc dù ông vẫn không thích nhiều điều khoản trong dự luật. (Nguyên Trân)