Thượng Viện California vinh danh tháng 10/2017 là tháng VNCH

Vào ngày 26/10/2017, Thượng Nghị Sỹ Janet Nguyễn đã có bản thông cáo cho biết Thượng Viện tiểu bang Calfornia vừa thông qua nghị quyết SCR 6: Vinh danh tháng 10/2017 là tháng Việt Nam Cộng Hoà. Nhân sự kiện này bà Thượng Nghị Sỹ đã cho phóng viên SBTN biết thêm chi tiết.