Thượng Viện California vinh danh ngày 15/5 là Ngày Áo Dài Việt Nam

Đây là năm thứ ba trong lịch sử California, Thượng Viện Tiểu Bang California vừa chính thức công nhận ngày 15/5 là Ngày Áo Dài. Áo Dài là trang phục truyền thống mà phái nam và phái nữ người Việt thường mặc trong các dịp đặc biệt. Sự vinh danh này là do Nghị Quyết Thượng Viện SR 71 của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đệ trình, và được sự chuẩn thuận của Thượng Viện tiểu bang.