Thượng Viện California thúc đẩy luật nail của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Thượng Viện California thúc đẩy luật nail của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Ảnh minh họa

Hai dự luật SB 896 và SB 1044 vừa được Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế, Nghề Nghiệp Và Doanh Nghiệp thông qua, chỉ một tuần sau buổi hội luận về ngành móng tay do Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn tổ chức.

Hai dự luật này được đưa ra nhằm giải quyết một số vấn đề được nêu ra tại buổi hội thảo vừa kể, và tại những buổi tiếp xúc với cử tri của bà Janet Nguyễn trước đây.

Dự luật SB 1044 sẽ cho phép Hội Đồng Thẩm Mỹ quyền phạt tiệm nail và nhân viên tiệm nail chỉ vì một vi phạm, nhưng cho phép chủ tiệm và nhân viên tiệm nail được quyền trả góp bất cứ khoản tiền phạt nào trên 500 Mỹ kim. Điều này sẽ giúp bảo đảm chủ tiệm và nhân viên tiệm nail khi bị phạt, không phải mang gánh nặng tài chánh quá lớn, dẫn đến đóng cửa tiệm hoặc nhân viên không thể gia hạn bằng hành nghề.

Trong khi đó, dự luật SB 896 sẽ cho phép tiệm nail được phép nhận tiền tip bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng. Hiện nay, khi khách hàng không có tiền mặt, họ không thể tặng tiền tip cho người làm nail cho mình. Nếu được thông qua, hai luật này sẽ có hiệu lực kể từ đầu năm 2017.

Hai dự luật này sẽ được chuyển sang Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện xem xét.

Huy Lam / SBTN