Thượng Viện California thông qua dự luật SB 895 của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Vào sáng Thứ Tư ngày 25/4/2018 rất đông thành viên Cộng Đồng Người Việt khắp tiểu bang California đã có mặt tại Quốc Hội Sacramento để ủng hộ Dự Luật SB 895 của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn. Dự luật này nhằm đòi hỏi Ủy Ban Soạn Thảo Chương Trình Giảng Dạy Tiểu Bang California (IQC) thiết lập mô hình Chương Trình Giảng Dạy về Cuộc Chiến Việt Nam Cộng Hòa, thời Hậu Chiến và những đau thương mất mát của người tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam trên đường đi tìm Tự Do. Sau khi Ủy Ban Điều Trần nghe được các lý do ủng hộ Dự Luật SB 895 từ các thành viên trong cộng đồng người Việt tỵ nạn, các cựu chiến binh, các nhà giáo và các gia đình tử sĩ, Ủy Ban Điều Trần Thượng Viện đã đồng chuẩn thuận thông qua Dự Luật SB 895.