14/09/2015 | 0

Thượng viện California thông qua dự luật quyền được chết

Thượng viện California thông qua dự luật quyền được chết

San Francisco, California. (CBS) – Một ngày sau khi Hạ Viện California thông qua dự luật quyền được chết, Thượng Viện California phê chuẩn dự luật và gởi dự luật này tới bàn làm việc của Thống đốc Jerry Brown, để ông ký dự luật thành luật.

Mọi chuyện được gia đình Brittany Maynard ở San Francisco khởi xướng. Cô là người mắc bệnh ung thư não thời kỳ cuối nhưng phải chuyển sang tiểu bang Oregon để có thể châm dứt cuộc đời một cách hợp pháp. Trước khi từ giã cõi đời, Brittany mong ước rằng tất cả bệnh nhân California ở giai đoạn cuối đều nhận được quyền được chết, và có thể ra đi một cách bình yên. Điều mong ước của Brittany giờ đây trở thành hiện thực, nếu Thống đốc Jerry Brown đặt bút và ký tên vào dự luật. Tuy nhiên, cho đến nay, văn phòng thống đốc cho biết ông sẽ ký tên vào dự luật không.

Theo dự luật này, tiến trình của quyền được chết sẽ rất đơn giản. Bước một, bệnh nhân thông báo miệng và giấy trắng mực đen với bác sĩ, yêu cầu bác sĩ chích loại thuốc kết liễu cuộc sống. Bước hai, bệnh nhân gởi một yêu cầu khác với cùng một vị bác sĩ sau 15 ngày. Bước ba, phải có bác sĩ thứ hai xác nhận bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và được chẩn đoán chỉ sống trong vòng 6 tháng, trước khi bác sĩ thứ nhất kê toa.

David Magnus là giám đốc bệnh viện Standford, cho biết mặc dù Oregon là tiểu bang cho quyền được chết, trong số 618 bệnh nhân ở thời kỳ cuối, chỉ có vài chục người chọn quyền này, đa số muốn chết tự nhiên. (Mai Đức)