Thượng Viện California lập ban điều tra vụ buộc Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn rời nghị trường

Thượng Viện California lập ban điều tra vụ buộc Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn rời nghị trường

Ảnh: Sacramento Bee

Sacramento, California – Các lãnh đạo Thượng Viện California hôm Thứ Tư 1 tháng 3 đã lập ban điều tra, về sự kiện Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn bị buộc rời nghị sảnh khi đang phát biểu. Nhưng tranh cãi về vụ này chưa chấm dứt, khi vào hôm Thứ Năm 2 tháng 3, trưởng khối thiểu số Cộng Hòa Jean Fuller yêu cầu Thư ký Thượng Viện Danny Alvarez thuộc đảng Dân Chủ phải tự nguyện rút lui khỏi ban điều tra gồm ba người.

Báo Sacramento Bee đưa tin, Thượng nghị sĩ Fuller đã yêu cầu cuộc duyệt xét qua Ủy Ban Luật Lệ do Chủ tịch Thượng Viện lâm thời Kevin de Leon đứng đầu. Thượng nghị sĩ De Leon đã làm theo yêu cầu, và thành lập ban điều tra gồm: bà Cary Rudman, giám đốc nhân sự của Ủy Ban Đạo Đức Lập Pháp Thượng Viện, bà Julie Nystrom, cố vấn cho phó chủ tịch Ủy Ban Luật Lệ, và ông Danny Alvarez, thư ký Thượng Viện.

Trong một thông cáo hôm Thứ Năm 2 tháng 3, Thượng nghị sĩ Fuller cho rằng Thượng nghị sĩ Daniel Alvarez phải tự nguyên rút lui khỏi ủy ban này, xét vai trò của ông hôm Thứ Năm tuần trước trong việc không kiểm soát được phiên họp, và việc buộc Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn phải im tiếng và rời nghị trường. Trong một đoạn video, người ta thấy ông Alvarez tiến đến bà Janet Nguyễn trong khi các nhân viên an ninh đến tháp tùng bà ra khỏi nghị sảnh.

Hồi tuần trước, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã bị ngắt lời khi đang phát biểu tưởng niệm những người tị nạn Việt Nam đã bỏ mình trên đường tìm tự do, trong khi chỉ trích cố Thượng nghị sĩ Tom Hayden về lập trường thân cộng của ông.

Huy Lam / SBTN