12/01/2017 | 0

Thượng viện bỏ phiếu dự luật xóa bỏ Obamacare

Thượng viện bỏ phiếu dự luật xóa bỏ Obamacare

Washington DC. (Reuters) – Rạng sáng hôm nay 12 tháng 1, Thượng Viện tiến hành bước đầu tiên xóa bỏ Obamacare, bằng buổi bỏ phiếu hướng dẫn ủy ban soạn thảo dự luật xóa bỏ chương trình bảo hiểm sức khỏe của ông Obama.

Kết quả bỏ phiếu là 51 trên 48. Sau đó dự luật được đưa sang Hạ Viện và nơi đây sẽ tổ chức bỏ phiếu trong tuần này. Theo Reuters, việc xóa bỏ Obamacare là ưu tiên hàng đầu của đảng Cộng Hòa tại lưỡng Viện, cũng như của tổng thống đắc cử Donald Trump. Đảng Cộng Hòa nói tiến trình bãi bỏ Obamacare có thể mất vài tháng, sau đó việc phát triển chương trình thay thế có thể mất nhiều thời gian hơn. Nhưng hiện nay họ đang chịu áp lực của ông Trump, vì ông Trump nói rằng việc xóa bỏ và thay thế nên diễn ra cùng lúc.

Nhờ đạo luật Obamacare mà 20 triệu người Mỹ chưa từng có bảo hiểm, giờ đây họ được bảo hiểm y tế. Bảo hiểm được mở rộng bằng cách mở rộng Medicaid cũng như thông qua giao dịch online, nơi khách hàng mua bảo hiểm có thể nhận được các khoản trợ cấp dựa trên thu nhập. Trong những ngày gần đây, một số thành viên Cộng Hòa cho biết họ lo ngại trước chiến lược bỏ phiếu xóa bỏ trong khi kế hoạch thay thế vẫn chưa sẵn sàng.

Đảng Cộng hòa sử dụng thủ tục ngân sách đặc biệt cho phép xóa bỏ Obamacare theo đa số. Lẽ ra họ có 52 phiếu nhưng Thượng Nghị sĩ Rand Paul bỏ phiếu chống. (Mai Đức)