01/10/2013 | 0

THƯỢNG VIỆN BỎ PHIẾU ĐỂ BÁC BỎ YÊU CẦU CỦA HẠ VIỆN, TIẾP TỤC ĐÀM PHÁN

THƯỢNG VIỆN BỎ PHIẾU ĐỂ BÁC BỎ YÊU CẦU CỦA HẠ VIỆN, TIẾP TỤC ĐÀM PHÁN

Tin Hoa Thịnh Đốn – Theo dự trù, Thượng Viện hôm nay bỏ phiếu để bác bỏ những nỗ lực mới nhất của đảng Cộng Hòa nhằm sửa đổi một dự luật trong ngân sách khẩn cấp của chính phủ, chỉ vài giờ sau khi các cơ quan liên bang, công viên quốc gia và các chương trình bắt đầu đóng cửa. Thượng Viện bỏ phiếu 54 trên 46 để bắt đầu đàm phán chính thức với Hạ Viện nhằm chấm dứt bế tắc, và thực hiện thay đổi luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama, sau khi Hạ Viện yêu cầu phải trì hoãn luật này thêm một năm nữa.

Tổng thống Obama cho rằng các nghị sĩ đảng Cộng Hòa phải chịu trách nhiệm về việc chính phủ ngừng hoạt động, đồng thời khẳng định kế hoạch về y tế của ông sẽ tiếp tục thực hiện. Lãnh đạo Đa số Dân Chủ tại Thượng Viện ông Harry Reid nói chính phủ đang đóng cửa vì sự phi lý của những gì đang xảy ra ở phía bên kia của tòa nhà quốc hội, ông cho rằng đó là một sự bất đồng không cần thiết, làm thổi bay cả nước Mỹ. Lãnh đạo Thiểu số Dân Chủ tại Hạ Viện bà Nancy Pelosi nói việc buộc chính phủ đóng cửa nằm trong kế hoạch của đảng Cộng Hòa và là sản phẩm của hệ tư tưởng chống lại chính phủ trong đảng này.