26/02/2015 | 0

Thượng Viện bỏ phiếu cho dự luật cấp ngân sách cho Bộ Nội An

Thượng Viện bỏ phiếu cho dự luật cấp ngân sách cho Bộ Nội An

Washington, DC. (CBS) – Hôm thứ Tư, Thượng Viện bỏ phiếu cho dự luật cấp ngân sách cho Bộ Nội An, mặc dù tương lai của dự luật này ở Hạ Viện chưa được chắc chắn lắm.

Các thành viên Dân Chủ tại Thượng Viện, những người từng bốn lần ngăn chặn dự luật cấp ngân sách cho Bộ Nội An của Hạ Viện, vì dự luật này bao gồm một số điều khoản ngăn chặn sắc lệnh hành pháp về người nhập cư, cũng tham gia với thành viên Cộng Hòa để thúc đẩy dự luật. Để được thông qua, dự luật cần tối thiểu 60 phiếu, nhưng kết quả cho thấy 98 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Hai người chống là Thượng Nghị sĩ Cộng Hòa James Inhofe, tiểu bang Oklahoma, và Thượng Nghị sĩ Cộng Hòa Jeff Sessions, tiểu bang Alabama. Kết quả được đưa ra sau khi hai đảng đồng ý soạn thảo một dự luật mới cấp ngân sách cho Bộ Nội An, không có những điều khoản thêm bớt về vấn đề nhập cư.

Sau đó, Thượng Viện chuyển dự luật đã được thông qua cho Hạ Viện. Lãnh đạo Thượng Viện hy vọng dự luật mới này sớm được thông qua trong ngày thứ Năm. Có ít nhất một thượng nghị sĩ có thể kéo dài thời gian tranh luận là ông Ted Cruz, nhưng ông này cho biết không muốn làm dự luật chậm lại. Chưa rõ Hạ Viện sẽ phản ứng như thế nào trước hành động của Thượng Viện. (Mai Đức)