05/02/2015 | 0

Thượng Viện bác bỏ dự luật tài trợ cho Bộ Nội An

Thượng Viện bác bỏ dự luật tài trợ cho Bộ Nội An

Washington, DC. (CBS) – Đây là lần thứ hai trong tuần, Thượng Viện không thể phê chuẩn dự luật tài trợ cho Bộ Nội An do đảng Cộng Hòa soạn thảo, nhằm ngăn chặn sắc lệnh hành pháp về cải cách nhập cư của Tổng thống Obama.

Hôm thứ Tư ngày 4 tháng 2, hơn 40 thành viên Dân Chủ tại Thượng Viện bỏ phiếu chống lại dự luật đã được Hạ Viện thông qua trước đó. Với kết quả 53 thuận và 47 chống, Thượng Viện không có đủ 60 phiếu cần thiết để dự luật được thông qua. Các thành viên Cộng Hòa tại Thượng Viện cho biết họ có ý định thực hiện thêm một nỗ lực nữa để thúc đẩy dự luật chi tiêu vào thứ Năm, kêu gọi sự chú ý của công chúng vào hành vi cố tình ngăn chặn dự luật của đảng Dân Chủ. Bộ Nội An chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh tại các phi trường, các biên giới và là mũi nhọn tiên phong trong việc chống chủ nghĩa khủng bố trong nước. Đến ngày 27 tháng 2 là hạn chót Bộ Nội An phải nhận được ngân sách chi tiêu mới, nếu không Bộ này phải đóng cửa.

Trước đó, Tổng thống Obama đe dọa sẽ phủ quyết dự luật chi tiêu đã được Hạ Viện thông qua, đồng thời tăng cường áp lực lên Quốc Hội, buộc Quốc Hội phải chấp thuận dự luật tài trợ cho Bộ Nội An mà trong đó không ngăn chặn sắc lệnh hành pháp về cải cách nhập cư của ông. (Mai Đức)