Đang tải...
06/04/2017 | 2

Thượng Viện áp dụng qui định “nuclear option” để bầu ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện

Thượng Viện áp dụng qui định “nuclear option” để bầu ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện

Washington, DC. (Reuters) – Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã phá vỡ chiến thuật trì hoãn của đảng Dân Chủ nhằm ngăn chặn ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện của Tổng Thống Trump, trong một cuộc tranh cãi đảng phái khốc liệt. Họ thông qua một thay đổi qui định, được gọi là Nuclear Option (lựa chọn nguyên tử), cho phép chuẩn thuận thẩm phán bảo thủ Neil Gorsuch vào ngày mai 7 tháng 4, với số phiếu quá bán, thay vì 60 phiếu như luật chơi trước kia.

Với sự kiểm soát tư tưởng tại tòa án cao nhất nước bị đe dọa, Thượng Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã biểu quyết để thay đổi  qui định lâu đời, nhằm ngăn chặn chiến thuật  trì hoãn chống lại các ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện.

Thượng Viện đã bỏ phiếu để chấm dứt cuộc tranh luận về ông Gorsuch, với 55 phiếu bầu. Ba thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ là Joe Donnelly, Heidi Keitkamp và Joe Manchin- đều tái tranh cử vào năm tới tại các tiểu bang nghiêng về bảo thủ- đã bỏ phiếu thuận cùng với các thượng nghị sĩ Cộng Hòa.

Nay Thượng Viện chỉ cần 51 phiếu thuận để chấm dứt việc câu giờ, và tiến hành cuộc bỏ phiếu chuẩn thuận ứng cử viên.

Thượng Viện mở đường cho các thượng nghị sĩ xác nhận ông Gorsuch theo qui tắc đa số (quá bán). Đảng Cộng Hòa kiểm soát Thượng Viện với tỷ lệ 52-48. Nuclear Option được coi là phá vỡ truyền thống của Thượng Viện. Ông Trump từng khuyến khích ông McConnel thực hiện lựa chọn này. Đây là lựa chọn nguy hiểm mà Đảng Cộng Hòa chấp nhận. Vì từ nay trở đi, bất cứ ứng viên Tối Cao Pháp Viện cũng sẽ được bầu theo quy định quá bán. Nếu đảng Dân Chủ dành lại quyền kiểm soát Thượng Viện, thì họ cũng sẽ áp dụng luật này khi chuẩn thuận một ứng viên Tối Cao Pháp Viện khác. (Nguyên Trân)

Loading...