16/07/2018 | 2

Thường trú nhân Hoa Kỳ vẫn có thể bị trục xuất theo chính sách mới

Thường trú nhân Hoa Kỳ vẫn có thể bị trục xuất theo chính sách mới

Ảnh: Reuters

Washington DC – Dưới thời Tổng Thống  Trump, thẻ xanh nay sẽ không thể bảo vệ người di dân chống lại lệnh trục xuất. Những người nhập cư có giấy tờ nay vẫn có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, nếu họ vi phạm luật liên bang và các chương trình phúc lợi cộng đồng của tiểu bang.

Theo chính sách mới được áp dụng vào tuần trước của Sở Di Trú Hoa Kỳ, những di dân lợi dụng các chương trình phúc lợi sẽ bị triệu tập ra tòa di trú. Những di dân này sẽ bị làm thủ tục trục xuất nếu có bằng chứng cho thấy họ gian lận, hoặc cố tình khai báo sai sự thật liên quan đến các đơn thư gởi đến các cơ quan chính phủ. Trong trường hợp này, viên chức di trú sẽ được quyền gởi giấy thông báo triệu tập Notice of Appear (NTA) là văn bản khởi đầu cho quá trình trục xuất. Các phúc lợi mà một di dân có thẻ xanh có thể nhận bao gồm Medicaid cho người thu nhập thấp hoặc tàn tật, chương trình Hỗ trợ tạm thời cho các gia đình khó khăn TANF, chương trình Hỗ trợ thực phẩm SNAP, chương trình hỗ trợ tài chính SSI, và chương trình bảo hiểm y tế cho trẻ em CHIP.

Ngoài ra, Bộ Nội An cũng đang đề nghị từ chối cấp thẻ xanh cho di dân, nếu người này hoặc con cái họ nhận các chương trình phúc lợi khi chưa được phép. Bộ Nội An cho rằng, việc một di dân chưa có thẻ xanh được nhận các phúc lợi cộng đồng sẽ là tổn thất cho tiền thuế của người dân, và tạo thêm động cơ cho người nước ngoài di cư vào Hoa Kỳ.

Chính sách mới của Sở Di Trú cũng sẽ gia tăng và đẩy nhanh thủ tục trục xuất. Đồng thời, các nhân viên di trú sẽ được tự do hơn trong việc trục xuất những di dân từng bị từ chối đơn xin quốc tịch vì từng phạm tội hình sự. (Mai Đức)