20/01/2021 | 2

Thương phế binh VNCH nghĩ gì về cờ VNCH trong vụ bạo động ngày 6/1 ở Mỹ?

Một số thương phế binh VNCH nghĩ gì khi biết được lá cờ vàng ba sọc đỏ được đem đến cuộc bạo động và tấn công vào tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng 01. Xin mời quý khán giả theo dõi phóng sư sau đây: