07/01/2015 | 0

Thượng Nghị Sĩ tuyên thệ, giúp đảng Cộng Hòa kiểm soát Thượng Viện

Thượng Nghị Sĩ tuyên thệ, giúp đảng Cộng Hòa kiểm soát Thượng Viện

Washington, DC. (Reuters) – Tại phiên họp đầu tiên của Quốc Hội khóa 114, một số tân Thượng Nghị sĩ tuyên thệ nhậm chức giúp đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Thượng Viện.

Phó Tổng thống Joe Biden chủ trì buổi tuyên thệ cho 34 thượng nghị sĩ theo từng nhóm 4 người. Trong số này có 13 vị đắc cử lần đầu tiên. Sau một loạt chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11, đảng Cộng Hòa hy vọng thách thức chính sách về nhập cư, năng lượng và sức khỏe của Tổng thống Obama. Tại buổi tuyên thệ, Thượng Nghị sĩ Mitch McConnell từng giữ chức vụ lãnh đạo thiểu số từ năm 2007, kể từ thứ Ba ngày 6 tháng 1, trở thành lãnh đạo đa số Thượng Viện, nói rằng đây là giờ phút quan trọng của đất nước, vì khối đa số Cộng Hòa bắt đầu nhận lãnh trách nhiệm mới.

Họ nhận ra tầm vóc lớn lao của nhiệm vụ trước mắt. Họ biết rất nhiều khó khăn đang chờ đợi trên con đường tiến lên phía trước, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều cơ hội quan trọng mở ra cho họ. Và ông thực sự lạc quan về những gì mà khối đa số Cộng Hòa có thể làm được. Sau đó, phó Tổng Thống Biden chủ trì buổi tuyên thệ của ông McConnell trong một sự kiện được thành viên gia đình tham dự.

Với việc kiểm soát Quốc Hội, đảng Cộng Hòa hy vọng tránh được cuộc chiến đóng cửa chính phủ trong năm nay, trong khi tìm cách bãi bỏ đạo luật Obamacare. (Mai Đức)