Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg vinh danh cộng đồng người Mỹ gốc Châu Á-Thái Bình Dương và mời tham dự hội thảo ngành tóc và thẩm mỹ

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg vinh danh cộng đồng người Mỹ gốc Châu Á-Thái Bình Dương và mời tham dự hội thảo ngành tóc và thẩm mỹ

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg (Ảnh: Voice of OC)

Tin từ Sacramento – Vào tháng Năm này, Thượng Nghị Sĩ tiểu bang California Tom Umberg sẽ vinh danh “Tháng Di sản Người Hoa Kỳ Châu Á và Thái Bình Dương- Asian American Pacific Islander Heritage Month”, và ghi nhận những đóng góp to lớn cho quốc gia bởi nhiều thế hệ của cộng đồng người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương (AAPI).

Cùng trong tháng Năm, Hoa Kỳ có ngày lễ Chiến sĩ Trận Vong vào cuối tuần này. Thượng Nghị Sĩ Umberg gửi thông điệp rằng mọi người cần phải ghi nhớ sự hy sinh mà rất nhiều người trong cộng đồng AAPI đã làm để bảo vệ nước Mỹ, cũng như đấu tranh cho tự do và thịnh vượng của toàn dân.

Vào ngày thứ Năm sắp tới đây, 28 tháng 5 năm 2020, lúc 1 giờ trưa, Thượng nghị sĩ Tom Umberg sẽ tổ chức một buổi hội thảo trên mạng “Virtual Town Hall” đặc biệt dành cho ngành Tóc và Thẩm mỹ “Barbering and Cosmetology.” 

Trong buổi hội thảo này, mọi người sẽ nghe trực tiếp các chuyên gia nói về tác động của cuộc khủng hoảng này đối với các công ty thuộc ngành Tóc và Thẩm mỹ. Buổi hội thảo được phát trực tiếp trên trang Facebook của Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg.

Nếu cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc văn phòng địa hạt theo số 714-558-3785.

Cùng chuyên mục